Verejná zbierka – Záchrana športovej gymnastiky Košice - Covid 19

č.verejnej zbierky: 000-2021-007097

Č.transparentného účtu(IBAN): SK98 0900 0000 0051 7452 4640

Rozhodnutie ministerstva vnútra SR

Občianske združenie Gymnastik Košice sa nachádza na Popradskej 84 v Košiciach. Zameriava sa na športovú gymnastiku detí a mládeže, pričom ako jediný klub v Košiciach ponúka na tento účel špecializovanú telocvičňu.

Na náš klub Gymnastik Košice sme patrične hrdí. Má vyše 20-ročnú históriu (14.3.2021), počas ktorej vychoval nejedného úspešného športovca. Medzi známe mená možno zaradiť napr. Samuela Piaseckého (OH,MS,ME,SP), Klaudiu Kinskú, Ivana Hiľovského (ME), Eduarda Marčáka (ME) a iných.

Keďže sa aj nás dotkla aktuálna situácia ohľadom vírusu COVID-19, rozhodli sme sa osloviť každého, kto nám môže pomôcť.

Od začiatku jarných prázdnin, t.j. 24.02.2020, až do dnešného dňa v našom klube neprebiehajú skoro žiadne tréningy.

Nevieme, ako sa bude ďalej situácia vyvíjať, ako dlho budeme musieť byť zatvorení. Inštitúcie na nás neberú zatiaľ žiaden ohľad, členské príspevky nám nie sú vyplácané, aj napriek tomu musia byť pokryté režijné náklady.

Vzhľadom na aktuálny stav sme boli nútení zrušiť všetky pripravované súťaže pre deti a mládež v rámci Košíc, napr. Gymnastický štvorboj - 2x okresné kolo, 1x krajské kolo a Medzinárodnú súťaž so 44 - ročnou históriou zvanou Memoriál Jozefa Pajora, ktorý je naplánovaný v dňoch 03. - 04.05.2021.

Dodávateľské faktúry za nájom pozemku (MVSR), zálohové platby (voda,plyn,elektrina), daň z nehnuteľnosti musíme uhrádzať aj napriek tomu, že v súčasnosti je telocvičňa zatvorená a nemá žiaden príjem zo svojej bežnej činnosti.

Naše celkové zadĺženie za rok 2020 sa pohybuje na úrovni 40 000€ (štyridsaťtisíc eur) a mesačne sa navyšuje o 3 500€ (tritisícpäťsto eur), v aktuálnom období ide najmä o náklady na vykurovanie (3 000€). Zároveň sa očakáva nevyhnutná rekonštrukcia telocvične - výmena kotolne (15 000€) a oprava strechy (zatekajúca strecha, 18 000€).

K týmto záväzkom sa hlásime a chceme ich uhradiť, v záujme vyriešenia neľahkej situácie sa vedenie klubu rozhodlo vyhlásiť verejnú zbierku.

 

Touto cestou by sme Vás chceli požiadať o finančnú podporu, aspoň na prekonanie zložitého obdobia.

Cieľom verejnej zbierky je 80 000€(osemdesiattisíc eur).

Ak sa nevyzbiera potrebná suma, prevádzka  našej telocvične bude musieť byť ukončená.

 

Veríme,  že nám budete nápomocní, aby sme neboli nútení zatvoriť jedinú Gymnastickú špecializovanú telocvičňu, ktorá je verejne prospešná pre rozvoj športu, detí a mládeže v Košiciach.

Pomoc vítame v akejkoľvek forme, či už pôjde o Váš ľubovoľný príspevok v rámci finančnej zbierky, o 2% z dane (informácie a tlačivá možno dohľadať na našej webovej stránke), príp. nás môžete nasmerovať na možnosť získania sponzorského daru, a to pre náš šport aj do budúcna.

Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o verejnej zbierke je zverejnené nižšie.


 

Za Vašu pomoc Vám vopred ĎAKUJEME.

 

 

Eduard Marčák – nový  predseda klubu Gymnastik Košice