GYMNASTIKA PRE VŠETKÝCH

Cieľom gymnastiky pre všetkých je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti. Je prístupná všetkým vekovým kategóriám a výkonnostným úrovniam. Integruje športovcov s rôznymi obmedzeniami a každému dáva príležitosť k športovému vyžitiu a spoločenskej realizácii. Ide zväčša o nesúťažné prezentácie vo forme skupinových vystúpení - pohybových skladieb. Na Slovensku do gymnastiky pre všetkých patria aj súťaže v športovej gymnastike na základnej úrovni (kategória C), súťaže Teamgym či gymnastický štvorboj na základných školách. K vrcholným podujatiam patria Svetová gymnaestráda a festival World Gym for Life Challenge - súťažná prehliadka pohybových skladieb.


ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI

S počiatkami už v antickom Grécku reprezentuje mužská športová gymnastika Olympijské motto "Citius, Altius, Fortius" v preklade "rýchlejšie, vyššie, silnejšie". Gymnasti disponujú akrobatickými zručnosťami s dôrazom na predvedenie, počas ktorých priam zdolávajú gravitáciu. Mužské súťaže pozostávajú zo 6 disciplín: prostné, kôň s držadlami, kruhy, preskok, bradlá a hrazda. Gymnasti súťažia vo viacboji, kde sa spočítavajú známky zo všetkých 6 disciplín a vo finále na jednotlivých náradiach samostatne. K vrcholným podujatiam patria Olympijské hry, majstrovstvá sveta (seniorov a juniorov), svetové hry, svetový pohár a svetový Challenge Cup, majstrovstvá Európy (seniorov a juniorov), Európske hry.