Gymnastik Košice

Popradská 84
040 11 Košice

Sekretariát :

Fax / telefón : 00421 55 644 15 43

Riaditeľ :

Róbert Varga
Mobil: 0918 776 663
E-mail : gymnastik.kosice@gmail.com

Mapa :


Zväcšit mapu