www.GymnastikKosice.sk

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

XXXIV. ročník Memoriál Jozefa Pajora

VIDEOZÁZNAM - XXXIV. ročník Memoriál Jozefa Pajora


Gymnastik Košice  Popradská 84,  040 11  Košice

Sokol Gymnastik Košice  Popradská 84,  040 11  Košice

SCVČ POHODA  Alejová 11,  040 11 Košice POBOX 115


R O Z P I S

XXXIV. Ročník Memoriál Jozefa Pajora

A/ Všeobecné ustanovenia:

1. Usporiadateľ: Gymnastik Košice, Sokol Gymnastik Košice, SCVČ POHODA Košice
2. Dátum: 7.- 8. mája 2011
3. Miesto: Košice Popradská 84
4. Činovníci: Riaditeľ:                    Ing. Pavol Barňák
Tajomník:                   Jozef Dučák
Hl. rozhodca:              Mgr.Vilém Kocián
Delegát SGF:              Mgr. Ján Novák
Hlásateľ: Mgr. Milan Weis
Ved. počt. komisie: Bc. Pavel Mlýnek
Lekár: MUDr.Marcel Zachar
Hudobný technik: Eduard Marčák
Vedúci nástupu:         Mgr. Veronika Nagyová
Vedúci techn. čaty:     František Radzieta
5. Prihlášky:
Predbežné prihlášky :    do 20.3.2011
Uzávierka prihlášok: 10.4.2011
Prihlášky zasielajte na asresu:
Gymnastik Košice  Popradská 84,  040 11 Košice
email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok narodenia,
kategóriu v ktorej bude štartovať, klubovú príslušnosť, meno trénera /-ky
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
6. Žrebovanie: 11.4.2011
7. Technická porada : 7.5.2010   8:30 hod.
8. Ubytovanie: Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor na náklady
vysielajúcej zložky
9. Cestovné: na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie: na náklady vysielajúcej zložky
11. Kancelária pretekov: 6.5.2011  od 15:00 hod.

B/ Technické ustanovenia:

12. Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie a smerníc tohto rozpisu
13. Štartujú: Chlapci
Kategória  A   do 10 rokov  ( nar.2001 a ml)  
Kategória  B  do 12 rokov  ( nar.1999 a ml)  
Kategória  C   do 14 rokov  ( nar.1997 a ml)  
Kategória  D  do 16 rokov  ( nar.1995 a ml)  
Dievčatá
Kategória  E  do 10 rokov  ( nar.2001 a ml)  
Kategória  F  do 13 rokov  ( nar.1998 - 2000)  
Kategória  G  nad 14 rokov  ( nar.1997 a st.)  
14. Technické podmienky :

15. Podmienky účasti: Písomná prihláška poslana v termíne, lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok -
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu /-kyňu na náklady klubu s menovitým
nahlásením v prihláške.  
Štartovné:                5.- € /pretekár  /-ka
16. Oblečenie: Podľa pravidiel FIG
17. Protesty: Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
18. Časový program:
Piatok 6.5.2011
do 19:00 hod          Príchod prihlásených účastníkov.
15:00 – 20:00 hod.         Prezentácia  pretekárov, trénerov  a rozhodcov.
16:00 - 20:00  hod.        Tréning
Sobota  7.5.20101
8:00 – 9:15 hod.             Tréning
8:30 hod.                        Porada rozhodcov a trénerov
9:50 hod.                        Nástup rozhodcov a pretekárov  ( nástup      
všetkých  pretekárov kat. A,B,C,D).                                                           10:00 hod.                       Slávnostné zahájenie pretekov -  muži
10:15 hod.                       Preteky  kategórie A a B
13:00 hod.                       Preteky  kategórie C, D                                  
15:00 hod.                       Vyhlásenie výsledkov kategórie A, B, C, D.
do 20:00 hod.                       Príchod pretekárok na  preteky  kategórie E, F, G..
16:00 – 19:00 hod.           Prezentácia  pretekárov, trénerov  a rozhodcov.
17:00 - 20:00  hod.          Tréning
Nedeľa 89.5.2011
8:00 – 9:40 hod.             Tréning
9:00 hod.              Porada rozhodcov a trénerov
9:50 hod.              Nástup rozhodkýň a pretekárok   pretekárov  
( nástup všetkých  pretekárov  kat. E,F,G).                            
10:00 hod.              Slávnostné zahájenie pretekov  - ženy
10:10 hod.               Preteky kategórie E
12:30 hod.               Preteky kategórie F, G.
16:00 hod.               Vyhlásenie výsledkov

C/ Záverečné ustanovenia:

19. Organizačné pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny
v časovom programe podľa počtu pretekárov
20. Doping: Zakázaný
21. Nominácia rozhodcov: Nominuje  hlavný rozhodca po dorúčeni prihlášok
Riaditeľ pretekov: Ing. Pavol Barňák