Práca v klube Gymnastik Košice sa orientuje na športovú a športovo-spoločenskú činnosť.

V športovej činnosti pracujeme v odvetví športová gymnastika chlapcov a dievčat. Máme družstvá pretekárske, ktoré sa zúčastňujú na pohárových súťažiach v rámci strednej Európy ( Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Rakúsko, Belgicko) a súťažiach poriadaných Slovenskou gymnastickou federáciou ( majstrovstvá Slovenskej republiky a Slovenský pohár).

V športovo spoločenskej činnosti sa venujeme usporiadaniu pretekov v športovej gymnastike. ( Memoriál Jozefa Pajora, majstrovským súťažiam v športovej gymnastike na základe poverenia SGF, Predvianočné preteky pre prípravku, Letný športový tábor.)

Kontakt