História klubu

V Košiciach, meste s bohatou športovou históriou a dlhými gymnastickými tradíciami, vyrástlo najmä pod vedením pánov Buksana, Vaščtinca, Fotula, Horňáka, odvetvie športovej gymnastiky. Títo pôsobili prevažne v gymnastickom oddieli TJ Lokomotíva Košice. Neskôr, keď v Košiciach vznikol podnik VSŽ Košice , mesto začalo rásť a s ním začal rásť aj športový život v meste, a tak došlo k vzniku ďalších oddielov športovej gymnastiky v meste.

Predchodcom nášho klubu v samých začiatkoch bol oddiel športovej gymnastiky Maratón pri Dome pionierov a mládeže v Košiciach. V roku 1973 založili nadšenci športovej gymnastiky zamestnanci Pozemných stavieb n.p. Ondrej Horňák, Medard Dzúrik, Milan Senk, Irena Cerulová a Jozef Dučák oddiel športovej gymnastiky pri TJ Pozemné stavby Košice.

Oddiel pôsobil v prenajatých školských telocvičniach a týmto podmienkam boli aj úmerne naše výsledky v rámci ČSSR. V sedemdesiatych rokoch pod vedením pána Ondreja Horňáka pracovali tréneri Jozef Dučák, Pavol Orosz, Imrich Tóth. Základ oddielu tvorilo družstvo v zložení : Pavol Hužvár. Jaroslav Dzúrik, Ján Dučák, Jozef Huk . V roku 1979 sa rady trénerov rozšírili o trénerov Jozef Maurer, Peter Jeník, Mario Kollár, František Radzeta.

Rok 1980 bol pre náš oddiel ťažký. Z oddielu odišiel doterajší predseda a vedúci tréner Ondrej Horňák. Novým predsedom sa stal Ladislav Tverďák a vedúcim trénerom Jozef Dučák. V druhej polovici roku 1980 nastala fúzia medzi TJ Slávia Košice a TJ Pozemné stavby. Vznikla jedna telovýchovná jednota pod názvom T.J. Slávia VŠT PS Košice . V osemdesiatych rokoch patrili k dobrým pretekárom Daniel Guspan, bratia Vladimír a František Gavrecky, v druhej polovici 80-tych rokov prišli Papuga Eugen ( prvý majster Slovenska z nášho klubu, v preskoku ), Daniel Kiráľ, Gabriel Dunay, Vaclav Dvorský, Michal Turčaník, mladší žiaci Ján Benada, Marek Hvozdik, Oto Kaleja, Marek Dučák, Vladimir Mitrík . V rokoch 1987-88 bola predsedničou odielu paní Evka Hvozdíková, od druhej polovice roku 1988 pracuje oddiel športovej gymnastiky pod vedením Jozefa Dučáka. V roku 1988 sa oddiel športovej gymnastiky presťahoval do novej špecializovanej gymnastickej telocvične na Popradskej ulici. Týmto krokom nastal veľký prelom v živote oddielu. Generácia cvičencov, ktorá nastúpila do nových podmienok Róbert Varga, Samuel Piasecky, Peter Molnár, Michal Homola, Peter Ďuriš, Ladislav Tomčko, Román Dubský, začala donášať oddielu dobré výsledky z pretekov doma a v zahraničí , čoho dôkazom sú medailové umiestnenia na pretekoch v Katowiciach, Krakove, Bučoviciach, Šumperku, Vsetíne, Berlíne, Viedni, Dinande, Blansku, v Slovenskom pohári a majstrovstva Slovenskej republiky. V roku 1993 po zániku Pozemných stavieb sa športový klub vrátil k názvu T.J. Slávia TU Košice. Pod týmto názvom sme pôsobili do roku 2000, kedy sa telovýchovná jednota rozdelila na dva športové kluby, TJ Slávia Košice a Akademik Technická Univerzita Košice (ATU Košice ). Finančné problémy v TJ Slávia Košice boli také veľké, že gymnastický oddiel mal od roku 1996 do decembra 2002 odpojené kúrenie a teplú vodu od centrálneho dodávateľa tepla (TEKO), čo znamenalo, že sa v zimných mesiacoch trénovalo pri teplote + 8 stupňov Celzia. Preto, aby oddiel športovej gymnastiky vedel ďalej fungovať v súčasnej spoločnosti, rozhodli sme sa osamostatniť a požiadali sme o odčlenenie oddielu športovej gymnastiky od TJ Slávia Košice. Týmto našim rozhodnutím dňa 14.3.2001 vznikol gymnastický klub Gymnastik Košice pod vedením riaditeľa klubu Jozefa Dučáka, ktorý pokračuje v činnosti , ktorá mu bola určená v roku 1973 pri založení oddielu športovej gymnastiky. Gymnastik Košice vychováva mladých gymnastov, ktorí robili dobré meno nášmu klubu a mestu Košice, Samuel Piasecký (84) seniorský reprezentant, do roku 2002 člen klubu Gymnastik Košice, kde ho viedol tréner Jozef Dučák , je reprezentant Slovenskej republiky , bol 5 - násobný majster Slovenskej republiky, účastník majstrovstiev sveta a Európy, víťaz Svetového pohára v cvičení na bradlách ( 12.9.2002 v Chile), Ivan Hiľovsky (88) 4- násobný majster Slovenska v žiackych kategóriách, Jakub Lech (88), Patrik Topoľančin (87), Vladimir Vojtek (89) majster Slovenska v kategórii mladší žiaci.

Pán Koloman BUKSÁN, vedľa stojí tréner Ondrej Horňák

Tréner Ondrej Horňák pri preskoku

Zadný rad z ľavá : tréner Ondrej Horňák, cvičenci : Pavol Hužvár, Jaroslav Dzúrik, Jozef Huk, Peter Hoľán, Ján Dučák, Ján Vojcek a tréner Jozef Dučák