www.GymnastikKosice.sk

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Úvod

Vitajte na internetových stránkach gymnastického klubu Gymnastik Košice.

 

Práca v klube sa orientuje na športovú a športovo-spoločenskú činnosť.

V športovej činnosti pracujeme v odvetví športová gymnastika chlapcov a dievčat. Máme družstvá pretekárske, ktoré sa zúčastňujú na pohárových súťažiach v rámci strednej Európy ( Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Rakúsko, Belgicko) a súťažiach poriadaných Slovenskou gymnastickou federáciou ( majstrovstvá Slovenskej republiky a Slovenský pohár).

V športovo spoločenskej činnosti sa venujeme usporiadaniu pretekov v športovej gymnastike. ( Memoriál Jozefa Pajora, majstrovským súťažiam v športovej gymnastike na základe poverenia SGF, Predvianočné preteky pre prípravku, Letný športový tábor.)

Poskytujeme služby pre nečlenov klubu v mimotréningových hodinách ako sú :

  • príprava študentov na prijímacie skúšky zo športovej gymnastiky (FTVŠ, UPJŠ )
  • gymnastickú prípravu deti pre iné športy (kolektívne – mládežnícke športy)
  • spolupracujeme so Športovým gymnáziom v Košiciach

 


 

NOVÝ VIDEOZÁZNAM - XXXIV. ročník Memoriál Jozefa Pajora